Mersin Barış Otocam


Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek,
 • Üretimde verimliliği sağlamak,
 • Tüm çalışanların, sürekli olarak kalite sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerine katılım

  KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek,
  • Üretimde verimliliği sağlamak,
  • Tüm çalışanların, sürekli olarak kalite sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerine katılımını sağlamak,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyeti arttırmak,
  • Topluma ve çevreye saygılı olmak,
  • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

  ÇEVRE VE OHSAS POLİTİKAMIZ

  • Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha az atığın üretildiği, emisyon ve gürültü değerlerinin çevreyi daha az etkilediği ortamlarda üretim yapmak, kirliliğin önlenmesini sağlamak,
  • Çevre boyutları ve İSİG tehlikeleri ile bağlantılı bütün yasal şartları ve Barış Otocam´ın kabul ettiği diğer çevre ve İSİG gereklerini yerine getirmek ve yönetim sistemi performansını sürekli arttırmak,
  • Çalışanlarını, müteahhitlerini / taşeronlarını eğiterek çevre ve İSİG bilincinin gelişmesini sağlamak,
  • Yeni yatırımların seçiminde Çevre ve İSİG risklerini seçim kriteri olarak değerlendirmek,
  • Çevresel riskler ve İSİG risklerinin en aza indirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Çevre ve İSİG yönetim sistemi çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili müşteriler, tedarikçiler ve kamu kuruluşları ile gerekli iletişimleri sağlamak,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek ve oluşmasını engelleyebilmek için çalışmalar yapmak,
  • Politikanın herkese açık olmasını sağlamak.

  Kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemlerimiz, Barış Otocam Oto Camları şirket merkezi ile üretim tesislerini ve bu üretim tesislerindeki ön, yan ve arka cam üretimi faaliyetlerini kapsar. Kapsamdaki tesislere ürün ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve taşeronlar bu kapsama dahildir.

  YAPILAN TESTLER

  • Görünüş ve Kalınlık Tayini
  • Optik Özellikler
  1. Optik Sapma
  2. Görme Distorsiyonu
  3. Işık Geçirgenliği
  • Dayanıklılık Testleri
  1. Bilye darbesine dayanıklılık
  2. Kafa darbesine dayanıklılık
  3. Delinme dayanıklılığı
  4. Işığa dayanıklılık (Radyasyon)
  5. Rutubet ve sıcağa dayanıklılık
  6. Kaynamaya dayanıklılık
  7. Termal şoka dayanıklılık
  8. Parçalanma testi
  • Piyasaya arz edilirken;
  1. Ambalaj uygunluğu
  2. İşaretleme uygunluğu
  ını sağlamak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyeti arttırmak,
 • Topluma ve çevreye saygılı olmak,
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak.